Třídící lopaty Rotastar – Lloyd

Rotastar představuje vysoce výkonnou třídící lopatu,která kombinuje řadu trhem požadovaných vlastností.

 • Materiál v lopatě průběžně rotuje, nedochází však k jeho rozmělňování či drcení. To znamená, že třídit je možno i vlhké,křehké a speciální materiály. Třídit lze ornici,odpad, drny, sádrovcový materiál, rdesnovité rostliny a lze používat i pro řadu dalších aplikací. Po úpravě je možno třídit i frakci 8 mm.
 • Třídící lopata Lloyd Rotastar funguje jedinečným způsobem. Materiál v lopatě se otáčí podobně jako v bubnovém třídiči, avšak výhodou jsou hvězdicovité kotouče, které rozstřásají a rozdrapují tříděný materiál během otáčení. Tohoto efektu je dosaženo instalací držáku,/hřídele hvězdic na velký oblouk, který tvoří zadní a horní starnu lopaty

Impozantní výkonnost lopaty Rotastar pramení z následujících skutečností : 

 • lehké trvanlivé, pružné polyuretanové hvězdice se samočistící schopností.Uvnitř lopaty pak nejsou žádné oblasti, kde by docházelo ke stlačování nebo drcení materiálu. Třídící příkon je nízký a nedochází ke kontaminaci drceným materiálem.Pružné hvězdice jsou šetrné vůči křehkému materiálu, jako např.kořenům, vegetaci a drnům.
 • Standardním vybavením RS10-20 je řízení s variabilní rychlostí, takže rozmělněný materiál je možno velikostně nastavovat změnou rychlosti hřídele, a co je nejdůležitější – operátor může nastavit otáčky hřídele tak, aby vyhovovaly provozním podmínkám a lžicovému rypadlu.
 • Volbou různých hvězdic, upevňovací objímky a distanční rozpěry je možno třídící lopatu upravit tak, aby produkovala konkrétní frakci vyhovující potřebám. Při vhodném nastavení je možno vytvářet i frakci 8 mm.
 • Masivní třídící zóna daná hvězdicovými segmenty s nízkou hmotností je schopna produkovat vysoký třídící výkon a dosáhnout vynikající nákladové rentability.
 • Otáčivý pohyb lopaty umožňuje dokonalé promísení materiálu během třídění a tedy kompletní separaci. Třídící proces probíhá po celou dobu pracovního cyklu a nedochází k časovým ztrátám v důsledku zastavení a přechodu na zpětný chod hřídele.

Třídící aplikace : 

 • kompost
 • ornice
 • sádrovec
 • písek
 • kameny
 • směsný odpad
 • odpad z kanálu
 • rdesnovité rostliny
 • jemné třídění
 • hnojiva
 • kabelový výplňový materiál
 • odpad získaný metením ulic

Technické parametry :

 

 

 

Více o společnosti Třídící lopaty Rotastar – Lloyd

 

Máte zájem o produkty firmy Třídící lopaty Rotastar – Lloyd? Ozvěte se mi!

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva (vyžadováno)